THỰC ĐƠN CỦA BÉ TUÂN 4THÁNG 9

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 9 NĂM 2021
Tuần 4: Ngày 27/9/đến 01/10/2021

Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ hai 27/9/2021 Cơm Mì xương Sữa bột Nutricare
Tôm, thịt rim cà chua
Canh thịt rau cải
Thứ ba 28/9/2021 Cơm Cháo gà đỗ xanh Sữa bột Nutricare
Thịt gà,thịt lợn rim cà chua
Canh xương gà bí xanh
Thứ tư 29/9/2021 Cơm Bún xương Sữa bột Nutricare
Trứng đúc thịt
Canh hến mồng tơi
Thứ năm 30/9/2021 Cơm Mì ngan Sữa bột Nutricare
Giò,thịt rim cà chua
Canh thịt bí đỏ
Thứ sáu 01/10/2021 Cơm Sữa bột Nutricare - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare
Thịt,đậu sốt cà chua
Canh thịt rau cải

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU    
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN    
         
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 9 NĂM 2021
Tuần 4:   Ngày 27/9/đến 01/10/2021  
 
Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ  hai 27/9/2021 Cơm Mì xương  Sữa bột Nutricare  
Tôm, thịt rim cà chua
Canh thịt rau cải
Thứ  ba 28/9/2021 Cơm Cháo gà đỗ xanh Sữa bột Nutricare  
Thịt gà,thịt lợn rim cà chua
Canh xương gà bí xanh
Thứ tư 29/9/2021 Cơm Bún xương Sữa bột Nutricare  
Trứng đúc thịt
Canh hến mồng tơi
Thứ năm 30/9/2021 Cơm Mì ngan Sữa bột Nutricare  
Giò,thịt rim cà chua
Canh thịt bí đỏ
Thứ sáu 01/10/2021 Cơm Sữa bột Nutricare - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare  
Thịt,đậu sốt cà chua
Canh thịt rau cải
         
NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
         
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu