THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 12


PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12/2020

Tuần 1 tháng 12/2020

Từ ngày 30/11 đến 04/12

Thứ ngày

Bữa trưa

   Bữa phụ MG

Chính chiều NT

Bữa phụ

NT

Ghi chú

 

Thứ 2/30/11

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  gà, thịt lợn rim

- Canh  xương gà bí đỏ

 

  Mì xương

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 3/01/12

 

Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

-Canh xương rau cải

 

Cháo gà- đậu xanh

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 4/02/12

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Bánh bông lan, sữa tươi

 

Sữa tươi Nuti

Bữa chiều: Mì xương(NT)

 

Thứ 5/03/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương thập cẩm

 

Bún sườn

 

Sữa tươi Nuti

 

Thứ 6/04/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Tôm thịt rim cà chua

- Canh hến mồng tơi

 

Mì ngan

 

Sữa tươi Nuti

 

   Người xây dựng thực đơn                                                                                                              Người duyệt thực đơn                                                                                                        

                                                                                                                                                                     P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Hòa                                                                                                                                 Đoàn Thị Thùy Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 

                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

THỰC ĐƠN NT-MG THÁNG 12/2020

Tuần 2 tháng 12/2020

Từ ngày 07/12 đến 11/12

 

 

Thứ ngày

Bữa trưa

   Bữa phụ MG Chính chiềuNT

Bữa phụ

NT

Ghi chú

 

Thứ 2/07/12

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh  xương thập cẩm

 

  Cháo tôm bí đỏ

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 3/8/12

 

Cơm tẻ

- Thịt bò, thịt lợn hầm nấm

-Canh thịt rau cải

 

Mì xương

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 4/9/12

 

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh xương bí đỏ

 

Bánh bông lan, sữa tươi

 

Sữa tươi Nuti

Bữa trưa: Thịt băm rim

Bữa chiều: Mì thịt(NT)

 

Thứ 5/10/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim cà chua

- Canh gà rau cải

 

Bún sườn

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 6/11/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt kho trứng cút

- Canh thịt bí xanh

 

Mì gà

 

Sữa tươi Nuti

 

  Người xây dựng thực đơn                                                                                                                                Người duyệt thực  đơn                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Hòa                                                                                                                                                    Đoàn Thị Thùy Dương                

 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 

                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 

THỰC ĐƠN NT - MG THÁNG 12/2020

Tuần 3 tháng 12/2020

Từ ngày 14/12 đến 18/12

 

 

Thứ ngày

Bữa trưa

   Bữa phụ MG

Chính chiều NT

Bữa phụ

NT

Ghi chú

 

Thứ 2/14/12

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  gà, thịt lợn rim

- Canh  xương gà bí đỏ

 

  Mì xương

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 3/15/12

 

Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

-Canh xương rau cải

 

Cháo gà- đậu xanh

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 4/16/12

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Bánh bông lan, sữa tươi

 

Sữa tươi Nuti

 

Bữa chiều: Mì xương(NT)

 

Thứ 5/17/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương thập cẩm

 

Bún sườn

 

Sữa tươi Nuti

 

Thứ 6/18/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Tôm thịt rim cà chua

- Canh hến mồng tơi

 

Mì ngan

 

Sữa tươi Nuti

 

   Người xây dựng thực đơn                                                                                                                    Người duyệt thực đơn                                                                                                          

                                                                                                                                                                       P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Hòa                                                                                                                                  Đoàn Thị Thùy Dương      

        

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 

THỰC ĐƠN NT-MG THÁNG 12/2020

Tuần 4 tháng 12/2020

Từ ngày 21/12 đến 25/12

 

 

Thứ ngày

Bữa trưa

   Bữa phụ MG Chính chiềuNT

Bữa phụ

NT

Ghi chú

 

Thứ 2/21/12

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  đậu sốt cà chua

- Canh  xương thập cẩm

 

  Cháo tôm bí đỏ

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 3/22/12

 

Cơm tẻ

- Thịt bò, thịt lợn hầm nấm

-Canh thịt rau cải

 

Mì xương

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 4/23/12

 

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt lạc vừng

- Canh xương bí đỏ

 

Bánh bông lan, sữa tươi

 

Sữa tươi Nuti

Bữa trưa: Thịt băm rim

Bữa chiều: Mì xương (NT)

 

Thứ 5/24/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt gà, thịt lợn rim cà chua

- Canh gà rau cải

 

Bún sườn

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 6/25/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt kho trứng cút

- Canh thịt bí xanh

 

Mì gà

 

Sữa tươi Nuti

 

  Người xây dựng thực đơn                                                                                                                  Người duyệt thực đơn                                                                                                        

                                                                                                                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Hòa                                                                                                                                     Đoàn Thị Thùy Dương            

    

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 

                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

THỰC ĐƠN NT - MG THÁNG 12/2020

Tuần 5 tháng 12/2020

Từ ngày 28/12 đến 04/01

 

 

Thứ ngày

Bữa trưa

   Bữa phụ MG

Chính chiều NT

Bữa phụ

NT

Ghi chú

 

Thứ 2/28/12

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt  gà, thịt lợn rim

- Canh  xương gà bí đỏ

 

  Mì xương

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 3/29/12

 

Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

-Canh xương rau cải

 

Cháo gà- đậu xanh

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 4/30/12

 

- Cơm tẻ

- Giò, thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Bánh bông lan, sữa tươi

 

Sữa tươi Nuti

 

Bữa chiều: Mì xương(NT)

 

Thứ 5/31/12

 

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh xương thập cẩm

 

Bún sườn

 

Sữa tươi Nuti

 

Thứ 6/04/01

 

 

 

- Cơm tẻ

- Tôm thịt rim cà chua

- Canh hến mồng tơi

 

Mì ngan

 

Sữa tươi Nuti

 

   Người xây dựng thực đơn                                                                                                              Người duyệt thực đơn                                                                                                          

                                                                                                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Nguyễn Thị Hòa                                                                                                                               Đoàn Thị Thùy Dương 

                  

 

                  

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu