THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 10


   PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

       TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10/2020

Tuần 1+3 tháng 10/2020

 

Thứ ngày

  Bữa trưa

   Bữa phụ MG

Chính chiều NT

Bữa phụ NT

 Ghi chú

Thứ 2/05/10

Thứ 2/19/10

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương gà bí đỏ

 

 Bún sườn

 

Sữa tươi Nuti

 

Thứ 3/06/10

Thứ 3/20/10

 

-Cơm tẻ

-Trứng đúc thịt

-Canh xương rau cải

 

Cháo gà – đậu xanh

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 4/07/10

Thứ 4/21/10

- Cơm tẻ

- Giò + thịt rim cà chua

- Canh cua rau đay, mướp

 

Bánh bông lan, sữa tươi

 

 

Sữa tươi Nuti

 

-Bữa chiều: Mì thịt (NT)

 

Thứ 5/08/10

Thứ 5/22/10

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh  xương thập cẩm

 

Mì ngan

 

Sữa tươi Nuti

 

 

Thứ 6/09/10

Thứ 6/23/10

 

 

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh thịt rau ngót

 

Mì xương

 

Sữa tươi Nuti

 

      Người xây dựng thực đơn                                                                                                Người duyệt thực đơn                                                                                                           

                                                                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

             Nguyễn Thị Hòa                                                                                                           Đoàn Thị Thùy Dương 

PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO – NHÀ TRẺ THÁNG 10/2020

                                                                                             Tuần 2+ 4 tháng 10/2020                                                                     

Thứ ngày

Bữa trưa

Bữa phụ MG

Chính chiều NT

Bữa phụ NT

Ghi chú

 

Thứ 2/12/10

Thứ 2/26/10

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt, đậu sốt cà chua

- Canh  xương thập cẩm

 

Cháo tôm bí đỏ

 

Sữa tươi

 

 

Thứ 3/13/10

Thứ 3/27/10

- Cơm tẻ

- Thịt bò- thịt lợn hầm nấm

- Canh thịt rau cải

 

Mì xương

 

Sữa tươi

 

 

Thứ 4/14/10

Thứ 4/28/10

- Cơm tẻ

- Ruốc thịt, lạc vừng.

- Canh  xương bí đỏ

 

Sữa tươi – bánh  bông lan

 

Sữa tươi

-Bữa trưa: Thịt băm rim (NT)

- Bữa chiều:Mì Xương(NT)

 

Thứ 5/15/10

Thứ 5/29/10

 

 

- Cơm tẻ

- Thịt gà + thịt lợn rim cà chua

- Canh xương gà rau ngót

 

Bún xương

 

 

Sữa tươi

 

Thứ 6/19/10

Thứ 6/30/10

 

 

- Cơm tẻ

-Thịt kho trứng cút

-Canh thịt bí xanh

 

Mì gà

 

Sữa tươi

 

 

 Người xây dựng thực đơn                                                                                                             Người duyệt thực đơn                                                                                                           

                                                                                                                                                                P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

             Nguyễn Thị Hòa                                                                                                                   Đoàn Thị Thùy Dương 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu