THỰC ĐƠN CỦA TUẦN 3 THÁNG 9

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 9 NĂM 2021
Tuần 3: từ ngày 20/9 đến 24/9/2021

Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ hai 20/9/2021 Cơm Mì cua Sữa bột Nutricare
Thịt kho trứng cút
Canh xương bí xanh
Thứ ba 21/9/2021 Cơm Cháo xương đỗ xanh Sữa bột Nutricare
Tôm, thịt rim cà chua
Canh hến mồng tơi
Thứ tư 22/9/2021 Cơm Bún xương Sữa bột Nutricare
Giò, thịt rim cà chua
Canh thịt bí đỏ
Thứ năm 23/9/2021 Cơm Cháo xương bí đỏ Sữa bột Nutricare
Thịt nấu kim chi
Canh cáy rau đay (mồng tơi)
Thứ sáu 24/9/2021 Cơm Sữa nutri care - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare
Ruốc thịt, lạc vừng
Canh xương rau ngót

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU    
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN    
         
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 9 NĂM 2021
Tuần 3: từ ngày 20/9 đến 24/9/2021  
 
Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ  hai 20/9/2021 Cơm Mì cua Sữa bột Nutricare  
Thịt kho trứng cút
Canh xương bí xanh
Thứ ba 21/9/2021 Cơm Cháo xương đỗ xanh Sữa bột Nutricare  
Tôm, thịt  rim cà chua
Canh hến mồng tơi
Thứ tư 22/9/2021 Cơm Bún xương Sữa bột Nutricare  
Giò, thịt rim cà chua
Canh thịt bí đỏ
Thứ năm 23/9/2021 Cơm  Cháo xương bí đỏ Sữa bột Nutricare  
Thịt nấu kim chi
Canh cáy rau đay (mồng tơi)
Thứ sáu 24/9/2021 Cơm Sữa nutri care - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare  
Ruốc thịt, lạc vừng
Canh xương rau ngót
         
NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
         
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương
         

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu