THỰC ĐƠN CỦA BÉ - TUẦN 2 THÁNG 10

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2021
Tuần 2: Ngày 11/đến 15/10/2021

Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ hai 11/10/2021 Cơm Mì cua Sữa bột Nutricare
Trứng đúc thịt
Canh xương bí xanh
Thứ ba 12/10/2021 Cơm Bún xương Sữa bột Nutricare
Giò,thịt rim cà chua
Canh thịt rau ngót
Thứ tư 13/10/2021 Cơm Cháo gà đỗ xanh Sữa bột Nutricare
Thịt gà,thịt lợn rim cà chua
Canh hến mồng tơi
Thứ năm 14/10/2021 Cơm Mì xương Sữa bột Nutricare
Ruốc thịt, lạc vừng
Canh xương khoai sọ
Thứ sáu 15/10/2021 Cơm Sữa nutri care - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare
Thịt, đậu sốt cà chua
Canh thịt rau cải

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU    
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN    
         
THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2021
Tuần 2:   Ngày 11/đến 15/10/2021  
 
Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ  hai 11/10/2021 Cơm Mì cua Sữa bột Nutricare  
Trứng đúc thịt
Canh xương bí xanh
Thứ  ba 12/10/2021 Cơm Bún xương  Sữa bột Nutricare  
Giò,thịt rim cà chua
Canh thịt rau ngót
Thứ tư 13/10/2021 Cơm Cháo gà đỗ xanh Sữa bột Nutricare  
Thịt gà,thịt lợn rim cà chua
Canh hến mồng tơi
Thứ năm 14/10/2021 Cơm Mì xương Sữa bột Nutricare  
Ruốc thịt, lạc vừng
Canh xương khoai sọ
Thứ sáu 15/10/2021 Cơm Sữa nutri care - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare  
Thịt, đậu sốt cà chua
Canh thịt rau cải
         
NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
         
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương
         


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu