Thực đơn của bé tuần 1.10

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2021
Tuần 1: từ ngày 04 đến 08/10/2021

Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ hai 04/10/2021 Cơm Mì cua Sữa bột Nutricare
Thịt kho trứng cút
Canh xương bí xanh
Thứ ba 05/10/2021 Cơm Cháo xương bí đỏ Sữa bột Nutricare
Thịt nấu kim chi
Canh hến mồng tơi
Thứ tư 06/10/2021 Cơm Bún xương Sữa bột Nutricare
Giò, thịt rim cà chua
Canh rau cải nấu thịt
Thứ năm 07/10/2021 Cơm Mì xương Sữa bột Nutricare
Thịt gà,Thịt lợn rim cà chua
Canh xương gà bí đỏ
Thứ sáu 08/10/2021 Cơm Sữa nutri care - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare
Ruốc tôm, thịt chà bông
Canh rau ngót nấu thịt

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương


THỰC ĐƠN MẪU GIÁO - NHÀ TRẺ THÁNG 10 NĂM 2021
Tuần 1: từ ngày 04 đến 08/10/2021  
 
Thứ ngày Bữa trưa MG- NT Bữa xế MG - NT Bữa phụ NT Ghi chú
Thứ  hai 04/10/2021 Cơm Mì cua Sữa bột Nutricare  
Thịt kho trứng cút
Canh xương bí xanh
Thứ ba 05/10/2021 Cơm Cháo xương bí đỏ Sữa bột Nutricare  
Thịt nấu kim chi
Canh hến mồng tơi
Thứ tư 06/10/2021 Cơm Bún xương Sữa bột Nutricare  
Giò, thịt rim cà chua
Canh rau cải nấu thịt
Thứ năm 07/10/2021 Cơm Mì xương Sữa bột Nutricare  
Thịt gà,Thịt lợn rim cà chua
Canh xương gà bí đỏ
Thứ sáu 08/10/2021 Cơm Sữa nutri care - Bánh Bông Lan Sữa bột Nutricare  
Ruốc tôm, thịt chà bông
Canh rau ngót nấu thịt
         
NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN DUYỆT KẾ HOẠCH
Y TẾ P. HIỆU TRƯỞNG
         
         
         
         
Nguyễn Thị Hòa Mạc Thị Lương
         


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu