Thời khóa biểu năm học 2023- 2024


THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023- 2024

 

THỨ

Nhà trẻ 24- 36 tháng tuổi

MG 3- 4 tuổi

MG 4- 5 tuổi

MG 5- 6 tuổi

2

Thể dục

Thể dục

Thể dục

Thể dục

3

Văn học

Văn học

Văn học

Văn học

4

Nhận biết

Khám phá KH (TC-KNXH)

Khám phá KH (TC-KNXH)

Khám phá KH (TC-KNXH)

5

Hoạt động với đồ vật (Tạo hình)

Toán

Toán

Toán

6

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu