Suc khoe 5.jpg
Suc khoe 4.jpg
Suc khoe 3.jpg
khu san choi_MN Xuan Son
gio hoat dong ngoai troi_MN Xuan Son
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính ngày 24/05/2019

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 267 xuất x 13.500 = 3.604.500 đ.Trong đó trung tâm 196 xuất x 13.500 = 2.646.000 đ. Mễ sơn 71 xuất x 13.500 = 958.500 đ
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 25 / 05 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường

Công khai tài chính ngày 24/05/2019 

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 267 xuất x 13.500 = 3.604.500 đ.Trong đó trung tâm 196 xuất x 13.500 = 2.646.000 đ. Mễ sơn 71 xuất x 13.500 = 958.500 đ

Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.