Lịch công tác
Thứ tư, ngày 24/04/2019
7 giờ 30

Đ/c Dương Thị Bích Nhàn - HT, tham dự tập huấn về tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đ/c Hoàng Thị Thanh Hoa - PHT, Trực và làm việc tại Trường Trung tâm.

Đ/c Đoàn Thị Thùy Dương - PHT, Trực và làm việc tại Trường Trung tâm.

Thứ năm, ngày 25/04/2019
7 giờ 30

Đ/c Dương Thị Bích Nhàn - HT, tham dự tập huấn về tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đ/c Hoàng Thị Thanh Hoa - PHT, Trực và làm việc tại Trường Trung tâm.

Đ/c Đoàn Thị Thùy Dương - PHT, Trực và làm việc tại Trường Trung tâm.

Hôm nay: Thứ ba, ngày 23 / 04 / 2019