Suc khoe 5.jpg
Suc khoe 4.jpg
Suc khoe 3.jpg
khu san choi_MN Xuan Son
gio hoat dong ngoai troi_MN Xuan Son
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính ngày 22/03/2019

Tồn hôm trước 0 đồng.tổng xuất ăn 256 xuất x 13.500 = 3.456.000 đ.Trong đó trung tâm 196 xuất x 13.500 = 2.646.000 đ.Mễ Sơn 60 xuất x 13.500 = 810.000 đ
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 23 / 03 / 2019

Công khai tài chính ngày 22/03/2019 

Tồn hôm trước 0 đồng.tổng xuất ăn 256 xuất x 13.500 = 3.456.000 đ.Trong đó trung tâm 196 xuất x 13.500 = 2.646.000 đ.Mễ Sơn 60 xuất x 13.500 = 810.000 đ

Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.