IMG-1893.jpg
IMG-1881.jpg
IMG-1877.jpg
IMG-1869.jpg
IMG-1863.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2020

Tồn hôm trước : 0 đồng.
Tổng xuất ăn: 252 xuất x 13.500 = 3.402.000đ
Trong đó, Trung tâm: 189 xuất x 13.500 = 2.551.500đ
Mễ sơn : 63 xuất x 13.500 = 850.500đ
Chi hết tiền trong ngày
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 22 / 01 / 2020
Cảnh quan, môi trường học đường

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH THỨ 6 NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2020 

Tồn hôm trước : 0 đồng. Tổng xuất ăn: 252 xuất x 13.500 = 3.402.000đ Trong đó, Trung tâm: 189 xuất x 13.500 = 2.551.500đ Mễ sơn : 63 xuất x 13.500 = 850.500đ Chi hết tiền trong ngày

Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.