Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2020- 2021


THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CSGD NĂM HỌC 2020 – 2021

 

1. Đối với lứa tuổi 24-36 tháng tuổi

 

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

Tỉ lệ %

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

Tỉ lệ %

1

Phát triển thể chất

45/45

100

0

0

2

Phát triển nhận thức

43/45

96

2/45

4

3

Phát triển ngôn ngữ

43/45

96

2/45

4

4

Phát triển TM-TCXH

45/45

100

0

0

 

2. Đối với lứa tuổi nhà trẻ 3 - 5 tuổi

STT

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

SỐ TRẺ ĐẠT

Tỉ lệ %

SỐ TRẺ KHÔNG ĐẠT

Tỉ lệ %

1

Phát triển thể chất

266/266

100

0

0

2

Phát triển nhận thức

256/266

96

10/266

4

3

Phát triển ngôn ngữ

259/266

97

7/266

3

4

Phát triển thẩm mỹ

262/266

98

4/266

2

5

Phát triển tình cảm XH

266/266

100

0

0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu