THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CSGD


Thống kê chất lượng CSGD năm học 2019 - 2020

 

                   THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CSGD NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

310

302

97,4

4

1,29

4

1,29

310

100

0

0

 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu