CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36


Biểu mẫu 01

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

Tên cơ sở giáo dục :                              Trường mầm non Xuân Sơn.

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

Đảm bảo 100% trẻ được ăn bán trú tại trường. Đảm bảo vệ sinh ATTP. Giảm tỉ lệ suy dưỡng. Hạn chế trẻ béo phì.

Đảm bảo 100% trẻ được ăn bán trú tại trường. Đảm bảo vệ sinh ATTP. Giảm tỉ lệ suy dưỡng. Hạn chế trẻ béo phì.

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

Đảm bảo 100% trẻ đến trường được học chương trình GDMN do Bộ GD qui định.

Đảm bảo 100% trẻ đến trường được học chương trình GDMN do Bộ GD qui định.

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

Đảm bảo đạt 90% trở lên.

 Đảm bảo năng lực đạt 95% trở lên

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

 

 

 

    Xuân Sơn, ngày  16 tháng 09 năm 2019
                      Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

                   Dương Thị Bích Nhàn
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 02

 

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

Tên cơ sở giáo dục :                              Trường mầm non Xuân Sơn.

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2018-2019

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

304

 

 

33

74

91 

106

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

304

 

 

33

74

91 

106

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

304

 

 

33

74

91 

106

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

304

 

 

33

74

91 

106

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

 

 

 

 

 

 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 304

 

 

 33

74 

91

106 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

 292

 

 

31

 74

88

 99

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

 

 

 0

3

3

Số trẻ có chiều cao bình thường

302 

 

 

33 

 74

 90

 105

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

 

 

 0

 0

 1

 1

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 

 

 1

 0

 0 

 2

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

304

 

 

33

74

91 

106

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 33

 

 

 33

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

304

 

 

 

74

91 

106

 

 

Xuân Sơn, ngày  16 tháng 09 năm 2019
                      Thủ trưởng đơn vị

 

 

                   Dương Thị Bích NhàN03

 

 

Biểu mẫu 03

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

Tên cơ sở giáo dục :                              Trường mầm non Xuân Sơn.

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 - 2020

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Tổng số phòng

 22

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

 11

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 2

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

 6.918

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

 2.750

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

 720

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

 200

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

 

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

 

 

5

Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2)

 

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2)

 

 

7

Diện tích nhà bếp và kho (m2)

 80

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)

 12

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

 12

 

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

 

 

VIII

Tổng số đồ chơi ngoài trời

 

Số bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )

 26

 

X

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

11/11

1

 

 

 

 

 

Số lượng(m2)

XI

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

 2

 

11 

 

0.33 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XIII

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XIV

Kết nối internet

x

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

x

 

XVI

Tường rào xây

 x

 

..

....

 

 

 

 

            Xuân Sơn, ngày 16 tháng 09 năm 2019
                              Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

              Dương Thị Bích Nhàn
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 04

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

Tên cơ sở giáo dục :                              Trường mầm non Xuân Sơn.

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới

TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên

34 

 

 

17 

 12

 7

15 

 

 

I

Giáo viên

 21

 

 

11 

 5

6

 

12 

6 

3 

12 

9 

 

 

1

Nhà trẻ

 4

 

 

 3

 

 

 

 

4

 

 

2

Mẫu giáo

 17

 

 

 5

 3

 

9

2

12

 

 

II

Cán bộ quản lý

 3

 

 

 3

 

 

 

 

 1

2 

3 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 2

 

 

 2

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

III

Nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân Sơn, ngày  16 tháng 09 năm 2019
                      Thủ trưởng đơn vị

 

 

                Dương Thị Bích Nhàn
 

 

                                     

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu