KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎA LẦN I NĂM HỌC 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU        
TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN        
 
 
             
 
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÂN ĐO THEO DÕI SỨC KHỎE LẦN 1
NĂM HỌC 2018 - 2019
               
Số TT Nhóm/ Số trẻ Trẻ suy DD Trẻ suy DD Ghi chú
Lớp MG Nhẹ cân Béo phì Thấp còi Quá cao
1 2A 16 0 0 0 0  
2 2B 11 0 0 0 0  
3 3A 29 0 0 0 0  
4 3B 29 1 1 0 0  
5 3C 15 1 0 0 0  
6 4A 36 0 0 0 0  
7 4B 38 0 0 0 0  
8 4C 25 2 0 2 0  
9 5A 36 0 1 0 0  
10 5B 32 2 0 2 0  
11 5C 23 0 0 0 0  
Cộng 290 6 2 4 0  
               
               
PHÓ HIỆU TRƯỞNG       NGƯỜI LẬP
               
               
               
               
Đoàn Thị Thùy Dương       Nguyễn Thị Mai Dung


No comments yet. Be the first.