Asset Publisher

tăng cường phòng chống bệnh cúm A (H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết

tăng cường phòng chống bệnh cúm A (H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

 
 
 


Số:12 /TrMN

V/v tăng cường phòng chống bệnh cúm A (H5N1), tay chân miệng,

sốt xuất huyết

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


          Xuân Sơn, ngày 19  tháng 9  năm 2012

 

               Kính gửi: Các đồng chí giáo viên , nhân viên trong trường MN Xuân Sơn.

 

          Thực hiện công văn số 586/PGD&ĐT ngày 17/9/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc “Tăng cường phòng chống bệnh cúm A (H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết”, Trường mầm non Xuân Sơn yêu cầu các nhóm, lớp trên địa bàn xã Xuân sơn triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Công điện số 5628/CĐ-BYT ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ Y tế (có văn bản kèm theo); Công văn số 4350/ UBND-VX3 ngày 06/9/2012 của Ủy ban Nhân tỉnh (có văn bản kèm theo) về việc “Tăng cường phòng chống bệnh cúm A (H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết”.

2. Tổ chức các buổi nói chuyện trực tiếp với các phụ huynh học sinh về các biện pháp phòng và cách nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh tay, chân, miệng; sốt xuất huyết để chủ động phòng tránh.

 3. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của nhà trường, các buổi đón, trả trẻ, buổi họp phụ huynh, nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh về công tác phòng chống dịch bệnh cúm A(H5N1), tay chân miệng, sốt xuất huyết. Nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và tăng cường thể lực của trẻ.

4. Tăng cường công tác y tế trường học: Tất cả các trẻ, được theo dõi sát sức khoẻ để phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Nếu trẻ có biểu hiện bệnh như sốt, xuất hiện nốt phỏng ở bàn tay, bàn chân hoặc miệng (biểu hiện của bệnh tay, chân, miệng). Sốt đột ngột kéo dài từ 2-7 ngày kèm theo mệt mỏi, chán ăn, đau đầu, buồn nôn, chảy máu cam và nổi ban ...(biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết) phải thông báo cho cha mẹ biết để trẻ được cách ly, đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

5. Công tác vệ sinh trường học và phòng chống dịch: Thường xuyên lau sạch các bề mặt và vật dụng, đồ chơi bị nhiễm bẩn bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn thông thường hoặc Chloramin B ít nhất 2 lần trong ngày, đảm bảo lớp học thông gió hằng ngày, khơi thông cống rãnh, đảm bảo môi trường xung quanh trường lớp đảm bảo chăm sóc trẻ sạch sẽ, thoáng mát. Thường xuyên tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo thường xuyên có xà phòng và nước sạch để trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Có khu vực xử lý chất thải theo quy định.

6. Phối hợp chặt chẽ với trạm y tế địa phương trong việc quản lý sức khỏe học sinh, thông báo ngay cho trạm y tế khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.

          7. Đối với các bếp ăn bán trú cần thực hiện nghiêm túc việc hợp đồng mua thực phẩm tại cơ sở sản xuất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo đủ điều kiện về VSATTP, chế biến thực phẩm hợp vệ sinh, thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo đúng quy định.           

Nhận được Công văn này yêu cầu các nhóm, lớp trong trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi;                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Cổng TTĐT;                                                                                     

- Lưu VT, CM.                                                                                       

                                                                           

 

 

                                                                                      Ngô Thị Thiêm