Asset Publisher

Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo

Hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo


Đồ dùng, đồ chơi có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Thông qua những hoạt động học tập và vui chơi trẻ có nhiều cơ hội để khám phá trải nghiệm, tiếp xúc với thế giới xung quanh, sáng tạo trong mọi hoạt động cá nhân và tập thể. Trẻ có nhiều cơ hội để phát triển thẩm mỹ sáng tạo, phát triển cảm giác, tri giác, trẻ có điều kiện luyện tập sự khéo léo của đôi tay.

 Việc đưa nội dung “Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo” trong trường Mầm non nhằm giúp trẻ hoạt động để nhận thức và phát triển. Bởi đồ dùng, đồ chơi tự tạo vừa thoả mãn nhu cầu vui chơi, giao tiếp, nhận thức, nhu cầu hoạt động cùng nhau của trẻ, vừa tạo cơ hội cho trẻ được chơi và hoạt động theo sở thích, tích cực, độc lập, sáng tạo. Vận dụng kỹ năng đã được học  vào các hoạt động khác nhau, nâng cao khả năng giải quyết các vấn đề, các tình huống trong quá trình hoạt .

          Đồ dùng, đồ chơi góp phần đổi mới phương pháp dạy học tích cực của các giáo viên theo chương trình giáo dục mầm non mới.

            Nhằm khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ giáo viên và trẻ mầm non trong việc bồi dưỡng khả năng tự học và thực hành.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và nhiệm vụ trong tâm tháng 12 năm 2011. Trường mầm non xuân Sơn đã tổ chức hội thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo tại các nhóm lớp.