Suc khoe 5.jpg
Suc khoe 4.jpg
Suc khoe 3.jpg
khu san choi_MN Xuan Son
gio hoat dong ngoai troi_MN Xuan Son
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Công khai tài chính ngày 23/01/2019

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 268 xuất x 13.500 = 3.618.000 đ.Trong đó trung tâm 203 xuất x 13.500 = 2.740.500 đ.Mễ Sơn 65 xuất x 13.500 = 877.500 đ
Calendar
Today: Wednesday, 23 / 01 / 19

Công khai tài chính ngày 23/01/2019 

Tồn hôm trước 0 đồng.Tổng xuất ăn 268 xuất x 13.500 = 3.618.000 đ.Trong đó trung tâm 203 xuất x 13.500 = 2.740.500 đ.Mễ Sơn 65 xuất x 13.500 = 877.500 đ

Tài nguyên
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.