PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN XUÂN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỰC ĐƠN CỦA BÉ THÁNG 10/2013

            Tuần 01 tháng 10/2012

            Từ ngày 30/9/2013 đến 04/10/2013. 

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

- Cơm, Thịt rim đậu phụ

- Canh rau cải nấu thịt

- Bún xương thịt

   

3

- Cơm, trứng đúc thịt

- Canh tôm nấu bí

- Cháo xương

 

4

- Cơm, thịt rim – Lạc vừng

- Canh xương khoai sọ

- Mì thịt

 

5

- Cơm, Thịt rim tôm

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ đen(xanh)

   

6

 Cơm thịt xào giá đậu xanh

- Canh cá nấu rau cải

- Bún xương,thịt

   

 

Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng.

                        - Bữa sáng: 7.000 đồng.

- Bữa chiều: 3.000 đồng.

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 2 THÁNG 10/2013

                                           Từ ngày 07/10 - 11/10/2013. 

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

- Cơm, thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh tôm nấu bí xanh .

- Mì thịt

 

   

3

- Cơm, thịt gà, thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ 

- Chè đậu đen (xanh)

 

4

- Cơm, trứng đúc thịt.

- Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo xương

 

5

- Cơm, Thịt rim - Lạc vừng

- Canh hến mồng tơi

- Bún xương, thịt

   

6

Cơm, giò lụa rim cà chua

Canh rau cải nấu cá

- Bánh mì, sữa tươi

 

   

                 

`                       Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng.

                        - Bữa sáng: 7.000 đồng.

- Bữa chiều: 3.000 đồng.

 

                                                                                             

THỰC ĐƠN TUẦN 3 THÁNG 10/2013

                                       Từ ngày 14/10 đến 18/10/2013. 

 

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú

2

- Cơm, thịt rim đậu phụ

- Canh rau cải nấu thịt.

- Bún xương, thịt

   

3

- Cơm trứng đúc thịt

- Canh tôm nấu bí

- Cháo xương

 

4

- Cơm, thịt rim- Lạc vừng

- Canh xương khoai sọ

- Mì thịt

 

5

- Cơm, Thịt rim tôm

- Canh rau ngót nấu thịt

- Chè đỗ đen(xanh)

   

6

 - Cơm, thịt xào giá đỗ xanh.

- Canh cá rau cải

- Bún xương, thịt

   

 

                         Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng.

                            - Bữa sáng: 7.000 đồng.

- Bữa chiều: 3.000 đồng.

 

 

 

THỰC ĐƠN TUẦN 4 THÁNG 10/2013

                                        Từ ngày 21/10 đến 25/10/2013. 

 

Thứ

Bữa sáng

Bữa chiều

Ghi chú 

2

- Cơm, thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh tôm nấu bí xanh

- Mì thịt

   

3

- Cơm thịt gà, thịt lợn rim

- Canh xương khoai sọ 

- Chè đỗ đen(xanh)

 

4

- Cơm trứng đúc thịt.

- Canh rau ngót nấu thịt

- Cháo xương

 

5

- Cơm, Thịt rim – Lạc vừng

- Canh hến (ngao) mồng tơi.

- Bún xương, thịt.

   

6

Cơm giò lụa rim cà chua.

Canh cá rau cải

- Bánh mì, sữa tươi.

 

   

 

                         Tiền ăn trong ngày: 10.000 đồng.

                            - Bữa sáng: 7.000 đồng.

                            - Bữa chiều: 3.000 đồng.

 

                                       Người xây dựng thực đơn

 

 

 

                                                        Nguyễn Thị Anh