KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE LẦN I CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2016 - 2017


     PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN SƠN

 

      Số:   02/KHYT-TrMN

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

                        Xuân  sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2016

                       

                    KẾ HOẠCH  KHÁM SỨC KHỎE LẦN I CHO HỌC SINH

NĂM HỌC 2016 - 2017

Công văn số 749/KHLN/ TTYT/ PGD&ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Phòng Giáo Dục Và  Đào Tạo- Trung tâm y tế thị xã Đông Triều về hướng dẫn  thực hiện kế hoạch công tác Y tế trường học năm học 2016- 2017.

Trường Mầm non Xuân Sơn xây dựng kế hoạch khám sức khỏe lần I cho học sinh toàn trường như sau:

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  • Đánh giá tình trạng sức khỏe của học sinh trong toàn trường có đủ điều kiện sức khỏe tham gia học tập, chăm sóc sức khỏe cho học sinh trong những năm học tập tại trường theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.
  • Giúp nhà trường có biện pháp giải quyết đối với những trường hợp trẻ có bệnh lý để đảm bảo quyền lợi học tập tốt nhất cho học sinh.
  • Lập hồ sơ quản lý sức khỏe
  • Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quy trình KSK

II/ NỘI DUNG CỤ THỂ:

  • Thời gian KSK. Trong 01 ngày 27 tháng 9 năm 2016
  • Đối tượng. Học sinh toàn trường
  • Địa điểm. Tại hai điểm trường Mầm non Xuân Sơn
  • Nội dung khám. Theo quy định chung của Bộ y tế
  • Đơn vị thực hiện KSK. Trạm y tế xã Xuân Sơn ( Có hợp đồng riêng).
  • Nhân viên Y tế. Chuẩn bị hồ sơ KSK của trẻ, Phòng khám và con người.

- Giáo viên. Thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh lịch KSK để phụ huynh cho con đi học đầy đủ.

    Vậy kính mong BGH, toàn bộ GV trong nhà trường tạo điều kiện giúp Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

         Người lập kế hoạch

 

                ( Đã ký)

            Nguyễn Thị Anh

                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                       ( Đã ký)

                                  Nguyễn Thị Mến

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu