Xuất bản thông tin

Đại Hội công đoàn trường Mầm non Xuân Sơn

Đại Hội công đoàn trường Mầm non Xuân Sơn


            Hôm nay ngày 14/9//2012 công đoàn trường Mầm non Xuân Sơn tổ chức Đại Hội công đoàn Trường  lần thứ 9 nhiệm kỳ 2012 - 2014.

Đại hội đã nghe Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2009 -2012 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2014. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ - Ban giám hiệu và đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động của các đoàn viên công đoàn, công tác công đoàn của trường đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các đoàn viên công đoàn đã có đóng góp tích cực vào việc tham mưu xây dựng quy chế. Công đoàn trường đã tổ chức được nhiều hoạt động như phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công đoàn viên và công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động được chú trọng.

Đại hội đã nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp, đề xuất và nguyện vọng của  đoàn viên công đoàn về sự đoàn kết trong cơ quan, kinh nghiệm tổ chức “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

Đại hội đã bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2014, gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Thêu; Dương Thị Thu Hà; Lê Thị Hoa. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của đại hôị:

Đại biểu tặng hoa đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Thêu - tổng kết nhiệm kỳ 2009 - 2012

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Sang - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Đại biểu

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2014